BP/DP ve Wordu: I. Styly a nadpisy

Ať píšete BP, DP nebo třeba jen nějakou seminárku, velmi často se stává, že je třeba dodržovat určitý standard formátování. A ať si budete to formátování dělat sami, nebo to „na někoho hodíte“, tento návod by měl pomoci k tomu, aby vše šlo co možná nejrychleji.

Pravidlo první – Nekoukejte na to jak to vypadá

Zásadní chybou je se hned od začátku práce snažit, aby nadpisy měli odsazení jaké by měli mít, zarovnání, typ písma a další věci. Ignorujte to. Většina rozumných VŠ vám bude počet stran stejně měřit na normostrany, takže vás bude zajímat více počet znaků, než jestli vám to vyšlo na dvě nebo tři stránky. Jediná povolená úprava mimo styly je ztučnění a kurzíva. Ale i tak je používejte s rozumem. Pokud budete po někom chtít, aby vám práci později naformátoval, tak vás bude nenávidět za každou úpravu formátování, kterou uděláte!

Častou chybou je také vkládání "dvojitých enterů" mezi odstavce:

... konec prvního odstavce. [Enter]

[Enter]

Text druhého odstavce...

Takhle ne! Odstavce oddělujte prostě tak, že stisknete [Enter] a píšete dál. O tom, jak mezi odstavce vložit mezeru tak, aby to hezky vypadalo se dozvíte v dalších dílech.

Pravidlo druhé – Používete styly, které máte připravené

Nadpis 1, Nadpis 2, Nadpis 3 a Normální tam nejsou pro srandu králíkům. Používejte je. Na hlavní nadpisy kapitol (Úvod, Teorie, Literatura, atp.) použijte Nadpis 1. Analogicky s dalšími. Je 6 úrovní nadpisů, to by vám mělo stačit. S rezervou.

Měli byste styly používat postupně, hierarchicky. Neměla by teda nastat situace, kdy máte Nadpis 1 a hned za ním Nadpis 4 (tedy, chybí 2 a 3). Určitě vám přijde, že třeba Nadpis 4 by měl být větší - vždyť je skoro stejně velký jako okolní text! IGNORUJTE TO. Nebojte, na tyhle věci se ještě dostane!

Pravidlo třetí – Číslování a odrážky

Číslování bývá častým problémem. Ať se jedná o číslování nadpisů a nebo o číslování v textu. Opět platí pravidlo 1 – neřešte jak to vypadá. Když je to číslovaný seznam, tak dejte číslovaný (je jedno, že chcete mít I,II,III,IV…, stejně pro teď dejte 1., 2., 3., …), když je to nečíslovaný dejte odrážku (opět neřešit jestli je to obdélníček nebo kolečko). Tlačítka najdete na horním panelu. Další úroveň (např. 2.1.) přidáte stisknutím [TAB]. Naopak o úroveň výš se vrátíte buď dostatečněnásobným stisknutím enteru (většinou 2×) nebo pomocí [Shift] + [TAB]. NIKDY NEPIŠTE ČÍSLA NEBO ODRÁŽKY RUČNĚ! Pokud chcete, můžete si na oba typy seznamů předpřipravit styl - vizte pravidlo 4.

Pravidlo čtvrté -  Výjimky z pravidla :)

Jako každé pravidlo i tato pravidla mají výjimky. Těmi jsou specifické formy – citáty, citace, titulky obrázků a tabulek a další vysoce specifické části textu. Doporučuji, abyste si pro ně vytvořili speciální styly, protože při závěrečném formátování by se vám snadno mohlo stát, že byste si je přeformátovali. Pokud už vytváříte nové styly - je dobrý nápad si vytvořit i styl pro "Odstavcový text" a na něm zakládat i další styly v rámci odstavců (např. citace, odkazy, atp.). Problém s výchozím stylem "Normální" je totiž ten, že pokud ho upravujete, upravují se i styly, které jsou na něm založeny (např. nadpisy).  Když tedy změníte písmo z Arial na Times New Roman, změní se i u nadpisů (pokud ho nemají napevno nastavené jinak), což ne vždy chceme.

Jak vytvořit nový styl

Na hlavním panelu v sekci stylů najdete v pravém dolním rohu malinkaté tlačítko s malou šipečkou. Kliknutím na něj se vám otevře nový postranní panel se seznamem stylů.

Takže si klikněte na tlačítko přidání nového stylu a vytvořte si nový styl. Není třeba nic měnit, pouze si vyplňte jméno stylu a zkontrolujte, že je založen na stylu, který odpovídá obsahu (např. citace budou založeny na Normální, protože jsou součástí běžného textu). Valná většina je založena na stylu „Normální“. Výjimkou je například nečíslovaný nadpis první úrovně (např. Úvod), který je založen (logicky) na Nadpisu první úrovně. Ale s tím se zatím nebudeme zabývat.

Po vytvoření stylu NEZAPOMEŇTĚ ten styl také použít na všechny části dokumentu, kam patří.


To by bylo z této části všechno. V další části se podíváme na to, jak takto ostylovaný dokument dostat do podoby kterou chceme.